Menu

wtorek, 28 listopada 2017

Dekalog: I Przykazanie
"Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!"

Panu Bogu - Stwórcy człowieka należy się nadzwyczajny szacunek. Ludzie mają tendencję do stwarzania sobie fałszywych bogów, niekiedy nie mając o tym świadomości. Łamanie pierwszego przykazania to nie tylko oddawanie czci pogańskim bóstwom i zabobonom, ale także stawianie jakiejkolwiek czynności, rzeczy, rutyny, osoby itp. ponad majestat Boga. Pouczał o tym Jezus Chrystus i podkreślił, że nie ma ważniejszego Przykazania:"On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie."
Mt 22:37-38

"Na to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz»."  
Mt 4:10

"«Godzien jesteś, Panie i Boże nasz,
odebrać chwałę i cześć, i moc,
boś Ty stworzył wszystko,
a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone»."
   
Ap 4:11

czwartek, 23 lutego 2017

Alkohol, tytoń, narkotyki i leki - brać czy nie brać?

W dzisiejszych czasach świat jest pełen zagrożeń. Wmawia się nam, że liczy się dobra zabawa, a celem życia jest mieć i być. Dla wielu ludzi najważniejsza jest przyjemność i wygoda. Jako jedną z form "relaksu" ludzie stosują substancje psychoaktywne - środki, które zmieniają świadomość i wywołują określone emocje po zażyciu. Sięganie w stronę używek ma swoje podłoże w nieuporządkowanym stanie duszy zażywającego je człowieka. Wielu ludzi odczuwa bezsens, pustkę, smutek, rozgoryczenie, nudę i inne negatywne emocje, ponieważ ci ludzie nie mają żywej wiary. Brakuje im fundamentu jakim więź z Jezusem Chrystusem.

Ludzi wierzących też dotykają złe emocje, jednak moc, która płynie od Zbawiciela pomaga im przezwyciężyć trudności. Pan Bóg może uwolnić człowieka od wielu zniewoleń i skierować na właściwą drogę. Kto poszukuje ukojenia gdzieś poza Bogiem i Jego otoczeniem - nie znajdzie go nigdy. Nawet jeśli będzie się wydawać, że dane zachowania czy czynności przynoszą ulgę to trzeba pamiętać, że to co daje świat jest chwilowe i przemija. W dodatku nigdy nie można się tym nasycić - zawsze będzie mało. Przyjemność jest chwilowa, a Bóg jest wieczny.

Co zatem mamy robić?

środa, 22 lutego 2017

Pornografia i inne grzechy cielesne.
(Uwaga! Mocne nagrania)

Chyba każdy zauważył, że w dzisiejszym świecie mamy przesyt treści erotycznych. Przedstawia się nam reklamy, teledyski, filmy itd. ze skąpo ubranymi kobietami, a im samym wmawia, że miarą atrakcyjności jest bycie jak najbardziej seksi. Jest to przekaz podprogowy, który odbił się na moralności ludzkiej - społeczeństwo zaczyna widzieć w takim postępowaniu coś zupełnie naturalnego - nie zdając sobie sprawy, że są psychologicznie programowani do grzechu. Media promują rozwiązłość zamiast uczyć ludzi samokontroli.

Rozwój nowych technologii sprzyjał powstawaniu treści pornograficznych, które na nieszczęście milionów ludzi, stawały się coraz łatwiej dostępne - obecnie wystarczy obojętnie jakiej jakości smartphone i połączenie z internetem. Nie ma znaczenia wiek, dlatego w pornografie wchodzą coraz młodsi ludzie. Rodzice nie kontrolują, co ich dziecko przegląda w sieci - syndrom karierowiczów. Uważam, że każdy szanujący się rodzic-chrześcijanin powinien kontrolować swoje dzieci w tym zakresie. Możliwości są, bo można założyć blokadę, kontrolę lub zastosować inne metody rodzicielskie. Pamiętam, że w czasach kiedy byłem w szkole średniej, to niektórzy koledzy z klasy potrafili bez skrępowania opowiadać o obejrzanym filmie pornograficznym i polecać go innym. Podejrzewam, że dzisiaj to zjawisko przybrało na sile. Gdy słucham świadectw nawróconych mężczyzn, to najczęściej słyszę, że zło w ich życiu zaczęło się od kontaktu z pornografią, dlatego tak ważne jest by ustrzec przed nią najmłodszych.


wtorek, 21 lutego 2017

Jak się modlić?

Modlitwa jest rozmową z Bogiem. Najczęstszą formą modlitwy jest wyrażenie pragnienia odmiany rzeczywistości w której aktualnie znajduje się proszący człowiek lub inna osoba, za którą się modli. Bóg może odpowiedzieć na taką modlitwę lub zignorować prośbę, jeśli nie jest ona zgodna z Jego wolą. Wiele ludzi zniechęca się do modlitwy, gdyż nie otrzymują tego o co proszą, a zapominają o tym, że Bóg to nie wróżka spełniająca dobre życzenia, ale nasz Stwórca, który najlepiej wie co dla nas dobre i nie jest ograniczony ludzkim pojmowaniem świata.

" Ufność, którą w Nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą." 1 J 5:14

Modlitwa może być również uwielbieniem Boga lub dziękczynieniem za otrzymane łaski. Jezus Chrystus i Jego uczniowie przekazali nam wiedzę jak i o co należy się modlić.


Modlitwa Pańska

Fundamentalną modlitwą jest Modlitwa Pańska ("Ojcze Nasz..."), której nauczał Jezus Chrystus. W słowach tej modlitwy zawarte są podstawy życia chrześcijańskiego, które każdy wierzący powinien kultywować.

czwartek, 16 lutego 2017

Przykazania Boże, a Pismo Święte

Bóg przekazał Mojżeszowi na górze Synaj (Horeb - Góra Boża) kamienne tablice z Przykazaniami, do których mieli się stosować Izraelici uwolnieni z niewoli egipskiej. Wypełnianie zawartych na tablicach nakazów miało być warunkiem utrzymania Przymierza między Bogiem, a Izraelitami.

"Pan rzekł do Mojżesza: «Wstąp do Mnie na górę i pozostań tam, a dam ci tablice kamienne, Prawo i przykazania, które napisałem, aby ich pouczyć». Wstał więc Mojżesz i Jozue, jego pomocnik, i wstąpił Mojżesz na Górę Bożą." Wj 24:12-13

"Jam jest Pan, Bóg Twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli" Wj 20:2

Generalnie by zrozumieć okoliczności zawarcia Przymierza i nadania Prawa należałoby przeczytać cały Pięcioksiąg. Nie da się ukryć, że Stary Testament jest dość kontrowersyjny. Księga Wyjścia, a zwłaszcza Prawo Karne opisane w niej zawiera wiele brutalnych i okrutnych kar za popełnione przestępstwa. Co ciekawe, dość łagodnie traktuje się kary popełnione na niewolnikach:

"Kto by pobił kijem swego niewolnika lub niewolnicę, tak iżby zmarli pod jego ręką, winien być surowo ukarany. A jeśliby pozostali przy życiu jeden czy dwa dni, to nie będzie podlegał karze, gdyż są jego własnością." Wj 21:20-21

środa, 8 lutego 2017

Jak działa Duch Święty?

„Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was” J 14:16-18

Duch Święty (Paraklet, Pocieszyciel, Duch Prawdy, Duch Boży; Ruah) został podarowany ludziom przez Boga Ojca na prośbę Jezusa Chrystusa. Jest dowodem Bożej miłości do człowieka. Jezus Chrystus tak umiłował ludzi, że uprosił im tę łaskę, która spływa na wszystkich prawdziwie wierzących w Niego i zachowujących Jego naukę.

W ogólnych zarysach Duch Święty jest natchnieniem do czynienia dobra, obrońcą przed złem, przewodnikiem naprowadzającym na Bożą miłość, ożywicielem i nauczycielem. Umacnia więź z Bogiem.

Bez wątpienia Duch Święty jest tajemniczy, dlatego informację o Nim powinniśmy czerpać z Pisma Świętego.

Co na temat Ducha Świętego czytamy w Biblii?